Nekem a női lét…nekem a nőiesség…

Nekem a női lét egy varázslatos utazás.

Nekem a női lét az életadás csodáját jelenti.

Nekem a női lét erő és gyengeség egyszerre.

Nekem a női lét a teremtő erő és a törődés megnyilvánulása.

Nekem a női lét a sokszínűség és az adaptáció képességének megtestesülése.

Nekem a női lét a belső erő és a külső szépség összhangja.

Nekem a női lét a család és a közösség összetartó ereje.

Nekem a női lét egy életen át tartó aggódás.

Nekem a női lét a végtelen lehetőségek tárháza.

Nekem a női lét áldozat.

Nekem a női lét a gyengédség és az erősség egyensúlya.

Nekem a női lét az intuíció és az értelem zökkenőmentes együttműködése.

Nekem a női lét fájdalom.

Nekem a női lét örökös küzdelem.

Nekem a női lét a kihívásokkal való szembenézés és azok leküzdésének folyamata.

Nekem a női lét az önmegvalósítás és a függetlenség útja.

Nekem a női lét a szeretet adásának és fogadásának képessége.

Nekem a női lét a változások átélésének és megbirkózásának képessége.

Nekem a női lét a megértés és az elfogadás mély érzése.

Nekem a női lét a hagyományok őrzése mellett az újítás vágya.

Nekem a női lét a társadalom alakításában való aktív részvétel.

 

Nekem a női lét a bölcsesség és az élet tapasztalatainak összegzése.

Nekem a női lét a kreativitás és az innováció megnyilvánulási formája.

Nekem a női lét a természetes szépség és az önkifejezés öröme.

Nekem a női lét a sebezhetőség és az erő közötti finom egyensúly.

Nekem a női lét a csendes erő, ami előrevisz és inspirál.

Nekem a női lét a nemzedékek közötti tudás és szeretet átadása.

Nekem a női lét a mindennapi élet apró örömeinek megtalálása.

Nekem a női lét a kihívásokkal való bátor szembenézés.

Nekem a női lét az önállóság és a közösség iránti elköteleződés egyensúlya.

Nekem a női lét a személyes határok feszegetése és a növekedés.

Nekem a női lét a belső békéhez és összhanghoz vezető út.

Nekem a női lét az érzelmek gazdag és mély világa.

Nekem a női lét a múlt, jelen és jövő összekapcsolódásának érzése.

Nekem a női lét a változást és az újrakezdést jelentő lehetőség.

Nekem a női lét a félelmekkel való szembenézés és azok legyőzésének tanulsága.

Nekem a női lét az élet apró csodáinak megbecsülése és ünneplése.

Nekem a női lét a saját út keresésének és megtalálásának kalandja.

Nekem a női lét a belső hang meghallgatásának fontossága.

Nekem a női lét az összetartozás és az együttműködés ereje.

Nekem a női lét a folyamatos tanulás és fejlődés útja.

Nekem a női lét a bátorság, hogy önmagunk legyünk.

Nekem a női lét a társadalmi elvárásokkal való szembenézés és azokon való túllépés.

Nekem a női lét a szabadság és az önrendelkezés érzése.

Nekem a női lét az élet minden területén való aktív részvétel.

Nekem a női lét a múltból merített erő és a jövőbe vetett remény ötvözete.

 

 

Dr Knecht-Gothard Kinga nőiesség, stílus és párkonzultáció (@inspiralo_noiesseg) • Instagram-fényképek és -videók